• Primaire verpakking of verkoopverpakking

  Dit is elke verpakking die ontworpen is om voor de eindgebruiker of de consument op het verkooppunt een verkoopeenheid te vormen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verpakking die direct rond het product zit, zoals een flesje of blikje voor frisdrank.

 • Secundaire verpakking of verzamelverpakking

  Dit is elke verpakking die ontworpen is om op het verkooppunt een aantal verkoopeenheden (primaire verpakkingen) te groeperen, ongeacht of de secundaire verpakking als dusdanig aan de eindgebruiker of de consument wordt verkocht, dan wel alleen dient om de rekken op het verkooppunt bij te vullen. Deze verpakkingen kunnen van het product worden afgehaald zonder de eigenschappen ervan te wijzigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de plastic verpakking rond 6 flessen frisdrank.

 • Tertiaire verpakking of transportverpakking

  Dit is elke verpakking die ontworpen is om het verladen en het vervoer van een aantal verkoopeenheden of verzamelverpakkingen te vergemakkelijken, teneinde fysieke schade door verlading of transport te voorkomen. De containers voor weg-, spoorweg- zee- of luchttransport behoren niet tot de transportverpakking. Het gaat dan bijvoorbeeld om paletten of (zware) houten kisten.

 • Serviceverpakking

  Elke primaire, secundaire of tertiaire verpakking die gebruikt wordt op het punt van terbeschikkingstelling aan de consument van goederen of diensten, alsook elke verpakking die van dezelfde aard is en die op eenzelfde manier gebruikt wordt. 

  Bijvoorbeeld, de broodzak bij de bakker, het papier rond vleeswaren bij de slager, etc.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)