Een kleinhandelaar is de natuurlijke of rechtspersoon die in het openbaar producten en goederen verkoopt op één of meerdere verkooppunten waarvan de gecumuleerde verkoops- of verbruiksoppervlakte kleiner is dan of gelijk is aan 200 m².

335Wat de kleinhandelaars betreft, moet men onderstrepen dat de verpakkingsverantwoordelijkheid voor de gebruikte serviceverpakkingen niet berust op diegene die verantwoordelijk is voor het verpakken van het product, maar wel op diegene die deze verpakkingen rechtstreeks op de Belgische markt brengt. Bijvoorbeeld, wanneer een kleinhandelaar zijn serviceverpakkingen, zoals kassazakjes bijvoorbeeld, niet in België koopt, maar zich rechtstreeks in het buitenland gaat bevoorraden.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)