Dossierkost

 

Vanaf 1 juli 2023 zijn volgende wijzigingen van toepassing wat betreft de behandeling van uw doorvoerdossier:

  • De IVC (BE004) vraagt een retributie van 500 EUR* voor de behandeling van uw dossier, behalve wanneer het een overdracht met één enkele doorvoer via een Belgische zeehaven (maritieme kennisgeving) betreft.
  • De IVC (BE004) stelt een online meldsysteem ter beschikking voor de transportmeldingen (artikel 16.b en 16.d). De kennisgever en ontvanger kunnen online transportmeldingen ingeven nadat ze zich hebben geëngageerd en geregistreerd. Opgelet, dit systeem is uitsluitend gelinkt aan de IVC-databank. De ingebrachte gegevens worden bijgevolg niet gedeeld met online systemen van andere betrokken autoriteiten.
  • Wanneer bij een kennisgeving waarop de vergoeding van toepassing is, zowel kennisgever als ontvanger zich engageren om de transportmeldingen zelf elektronisch te doen, wordt er een onmiddellijke korting gegeven waardoor de retributie nog 250 EUR* bedraagt. Deze korting wordt echter geannuleerd wanneer één van de partijen het engagement niet naleeft.

 

 

 

 

 

* Vanaf 1/1//2024 bedraagt de retributie 500 EUR voor de standaard behandeling van uw doorvoerdossier en 250 EUR als de transportmelding eigenhandig elektronisch gebeurt.

 

 

 

 

 

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)