Dossierkost

 

Vanaf 1 juli 2023 zijn volgende wijzigingen van toepassing wat betreft de behandeling van uw doorvoerdossier:

  • De IVC (BE004) vraagt een retributie van 400 EUR (te indexeren*) voor de behandeling van uw dossier, behalve wanneer het een overdracht met één enkele doorvoer via een Belgische zeehaven (maritieme kennisgeving) betreft.
  • De IVC (BE004) stelt een online meldsysteem ter beschikking voor de transportmeldingen (artikel 16.b en 16.d). De kennisgever en -nemer kunnen online transportmeldingen ingeven nadat ze zich hebben geëngageerd en geregistreerd. Opgelet, dit systeem is uitsluitend gelinkt aan de IVC-databank. De ingebrachte gegevens worden bijgevolg niet gedeeld met online systemen van andere betrokken autoriteiten.
  • Wanneer bij een kennisgeving waarop de vergoeding van toepassing is, zowel kennisgever als -nemer zich engageren om de transportmeldingen zelf elektronisch te doen, wordt er een onmiddellijke korting gegeven waardoor de retributie nog 200 EUR (te indexeren*)  bedraagt. Deze korting wordt echter geannuleerd wanneer één van de partijen het engagement niet naleeft.

 

 

(*) De bedragen moeten nog geïndexeerd worden. De geïndexeerde bedragen zullen van toepassing zijn na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

 

 

 

 

 

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)