Functie van de IVC

 

De activiteiten van de Interregionale Verpakkingscommissie kunnen onderverdeeld worden in twee pijlers. De grootste pijler bevat de preventie en het beheer van verpakkingsafval. De andere pijler bevat de verwerking van afvaltransportmeldingen doorheen België.

 

1. Preventie & beheer verpakkingsafval

Op 20 december 1994 publiceerde het Europees Parlement richtlijn 94/62/EG. Daarin staat dat alle lidstaten van de Europese Unie een wettelijk kader moeten voorzien om het beheer en de preventie van verpakkingsafval binnen Europa te harmoniseren.

In België is dat wettelijk kader het Samenwerkingsakkoord geworden. Dat is een wettelijk document waarin staat hoe België de Europese richtlijn zal vormgeven.

De IVC moet erop toezien dat het Samenwerkingsakkoord correct wordt nageleefd.

Concreet heeft de IVC o.a. volgende taken:

  1. controleren of bedrijven (verpakkingsverantwoordelijken) en erkende organismen hun informatieplicht en terugnameplicht naleven;
  2. controleren hoe de verpakkingsverantwoordelijken en erkende organismen hun wettelijke percentages van recyclage en nuttige toepassing halen;
  3. preventieplannen van bedrijven (verpakkingsverantwoordelijken) goedkeuren of weigeren;
  4. erkenning verlenen of weigeren aan de organismen die instaan voor de promotie, coördinatie en financiering van selectieve inzameling, recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval;
  5. de Gewestregeringen ondersteunen en adviseren. Dat kan bijvoorbeeld door overlegfora te creëren, logistieke ondersteuning te bieden of wetswijzigingen voor te stellen;
  6. studies en onderzoeken voeren of laten uitvoeren naar het beheer en de preventie van verpakkingsafval.

Meer over het Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.

 

2. Doorvoer afvalstoffen

Sinds 1 januari 2015, na de zesde staatshervorming, is de IVC ook Belgische doorvoorautoriteit. Dat houdt in dat het meldingen verwerkt van transporteurs die afval door België vervoeren dat niet afkomstig is uit België en dat ook niet in ons land zal verwerkt worden.

Meer informatie over de doorvoer van afvalstoffen

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)