Belgische doorvoerautoriteit

Sinds 1 januari 2015, na de zesde staatshervorming, is de IVC ook Belgische doorvoerautoriteit. Dat houdt in dat ze meldingen verwerkt van transporteurs die afval door België vervoeren dat niet afkomstig is uit België en ook niet in ons land verwerkt zal worden.


Transportmelding afvalvervoer door België

Vervoer je afval dat niet afkomstig is uit België en dat bestemd is voor een ander land? Dan moet je de IVC een afschrift bezorgen van het kennisgevingsdossier van je transport  en van de beslissingen van andere betrokken buitenlandse autoriteiten.

 

Je kan transportmeldingen versturen naar de IVC op volgende manieren:

Per e-mail: transitwsr@ivcie.be

Per post:

IVC – doorvoer
Gaucheretstraat 92-94
1030 Brussel

Per fax: +32 2 218 30 88

 

Heb je vragen over de doorvoer van afval? Neem dan contact op met de IVC:

Per e-mail: a.vanpoucke@ivcie.be

Per telefoon: +32 2 209 03 60

Per post:

IVC – doorvoer
Gaucheretstraat 92-94
1030 Brussel

Per fax: +32 2 209 03 98

 

Invoer & uitvoer van afval naar of buiten België

 De IVC is niet bevoegd voor de invoer naar België van buitenlands afval of voor de uitvoer van Belgisch afval naar het buitenland.

De bevoegde autoriteiten daarvoor zijn:

 • Voor het Vlaamse Gewest:OVAM
  Stationsstraat 110
  2800 Mechelen
  Tel: +32 15 28 42 84
  www.ovam.be

 

 

 • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:Leefmilieu Brussel
  Thurn & Taxis-site
  Havenlaan 86c/3000
  1000 Brussel
  Tel: +32 2 7757575
  leefmilieu.brussels

 

De IVC is daarnaast ook niet bevoegd voor controles op grensoverschrijdend transport van afval door België.
De gewestelijke milieu-inspecties zijn hiervoor bevoegd.

Hieronder vind je hun gegevens:

 • Voor het Vlaamse Gewest:Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
  Afdeling Milieu-inspectie
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II laan 20, bus 8
  1000 Brussel
  Tel: +32 2 5538183
  www.lne.be

 

 

 • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:Leefmilieu Brussel
  Thurn & Taxis-site
  Havenlaan 86c/3000
  1000 Brussel
  Tel: +32 2 7757575
  www.leefmilieu.brussels

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)