Preventieplannen

 

Voor wie?

Voor bedrijven die:

  • minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de Belgische markt brengen

of

  • goederen in België verpakken of laten verpakken met een minimum van 100 ton eenmalige verpakkingen

Het preventieplan heeft als doel om bedrijven structureel te doen nadenken over hoe ze verpakkingsafval kunnen voorkomen en verminderen. 

 

Wat houdt het preventieplan in?

Valt jouw bedrijf onder de criteria hierboven? Dan moet je elke 3 jaar een preventieplan indienen. Daarin vat je samen welke preventiemaatregelen je zal nemen om minder schadelijke verpakkingen voor het milieu gebruiken of om minder primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen op de markt te brengen. Dat kunnen kwalitatieve of kwantitatieve maatregelen zijn, of maatregelen die hergebruik bevorderen.

De evaluatie van je preventieplan houdt rekening met ‘beperkende factoren’ en historische maatregelen.

  • Beperkende factoren zijn redenen waarom het moeilijk is om minder verpakkingen te gebruiken. Die kunnen juridisch van aard zijn, bv. door specifieke wetten of normen, maar ook economisch, bv. omdat je andere investeringen hebt uitgevoerd, of ze kunnen technisch zijn, bv. gelinkt aan veiligheid, logistiek of het productieproces.

 

  • Ook historische maatregelen worden ingecalculeerd. Dat betekent dat we niet enkel rekening houden met nieuwe maatregelen, maar ook met maatregelen uit het verleden. Zo kunnen zeer efficiënte historische maatregelen een grote impact hebben op toekomstige beoordelingen, als de impact ervan op potentieel nieuwe maatregelen zeer groot is.

 

Hoe dien ik een preventieplan in?

Moet je een preventieplan indienen? Dan krijg je per post een brief met daarin een uitnodiging om je plan in te dienen. Dit is louter een herinnering aan je verplichting om een plan in te dienen. Het is dus niet zo dat je geen preventieplan moet indienen, wanneer je geen brief hebt ontvangen.

Daarna heb je twee opties: ofwel dien je zelf een preventieplan in bij de IVC via de online applicatie, ofwel doe je dat via je beroepsfederatie. De meerderheid van de bedrijven dient een preventieplan in via zijn beroepsfederatie, maar die mogelijkheid is er niet altijd, want niet elke beroepsfederatie maakt een sectoraal plan op. Neem dus best contact op met jouw beroepsfederatie om de mogelijkheden te bespreken.

Dien je je preventieplan niet of te laat in? Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.

 

 

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)