Elke persoon die verpakkingsverantwoordelijke is voor een jaarlijkse hoeveelheid van minstens 300 ton eenmalige verpakkingen (alsook elke persoon die producten heeft doen verpakken in België of ze zelf heeft verpakt met het oog op of naar aanleiding van het op de Belgische markt brengen ervan voor een hoeveelheid van minstens 100 ton eenmalige verpakkingen) is verplicht om elke drie jaar een preventieplan in te dienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie.

Het belangrijkste doel van het algemeen preventieplan is om de aanzet naar preventie van de bedrijven te structureren en de bedrijven aan te zetten om na te denken over de preventie op het moment van de keuze van de verpakking.

De indieningdata van het algemeen preventieplan en de twee evaluaties – op de 2de en de 3de verjaardag van de maximumtermijn voor de indiening van het preventieplan – zijn allebei vastgelegd op 30 juni.

De Interregionale Verpakkingscommissie keurt de preventieplannen goed of weigert deze.

De verpakkingsverantwoordelijke kan (in bepaalde gevallen) de verplichting om een algemeen preventieplan op te stellen en over te maken, toevertrouwen aan een andere rechtspersoon van privaat recht, in het algemeen de beroepsfederatie waartoe deze behoort.

De Interregionale Verpakkingscommissie stelt een elektronisch standaardformulier op waarop alle nuttige gegevens ingevuld worden inzake preventie van verpakkingsafval.

Er kan een administratieve geldboete opgelegd worden wanneer het algemeen preventieplan niet is ingediend binnen de voorgeschreven termijn.

 

385

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)