Sancties

 

In het Samenwerkingsakkoord staan de verplichtingen van de erkende organismen, verpakkingsverantwoordelijken, bedrijfsmatige ontpakkers … omschreven.

Kom je je verplichtingen niet na? Dan riskeer je zowel een administratieve geldboete als een strafrechtelijke boete.

Je kunt een sanctie krijgen als je je terugnameplicht of informatieplicht niet vervult, als je geen of een herhaaldelijk ontoereikend algemeen preventieplan indient en/of als je het toezicht van de IVC hindert.

 

Administratieve geldboete: een concreet voorbeeld

Kom je je terugnameplicht niet na, dan kun je een administratieve geldboete krijgen van:

  • 500 euro voor elke aangevatte ton verpakkingsafval die, binnen de vooropgestelde termijnen, niet nuttig werd toegepast, of verbrand met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties,

en

  • 1.000 euro voor elke aangevatte ton verpakkingsafval die, binnen de vooropgestelde termijnen, niet werd gerecycleerd.

Het totale bedrag van de administratieve geldboete mag niet hoger zijn dan 25.000 euro.

 

Strafrechtelijke boetes

De strafrechtelijke boetes kunnen heel zwaar zijn. De hoogte van de straffen varieert in functie van de ernst van de strafbare feiten. De meest ernstige feiten worden bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en een geldboete van 1.000 euro tot 2.000.000 euro.

De strafrechtelijke geldboetes moeten vermeerderd worden met de gerechtelijke opdeciemen.

Meer over sancties en strafbepalingen vind je in hoofdstuk 6 van het Samenwerkingsakkoord (blz. 22).

 

 

 

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)