Terugnameplicht

 

Voor wie?

Voor bedrijven die per jaar meer dan 300 kilogram huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen op de Belgische markt brengen.

De minimale globale percentages uitgedrukt in gewichtspercentage ten opzichte van het totale gewicht van de in België op de markt gebrachte eenmalige verpakkingen zijn, voor verpakkings­afval van huishoudelijke oorsprong:

 • vanaf het kalenderjaar 2009:
  • recyclage: 80%
  • nuttige toepassing, vermeerderd met ‘verbranding met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties’: 90%

De minimale globale percentages uitgedrukt in gewichtspercentage ten opzichte van het totale gewicht van de in België op de markt gebrachte eenmalige verpakkingen zijn, voor verpakkings­afval van bedrijfsmatige oorsprong:

 • vanaf het kalenderjaar 2009:
  • recyclage: 75%
  • nuttige toepassing, vermeerderd met ‘verbranding met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties’: 80%
 • vanaf het kalenderjaar 2010:
  • recyclage: 80%
  • nuttige toepassing, vermeerderd met ‘verbranding met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties’: 85%

 

Wat houdt de terugnameplicht in voor mijn bedrijf?

Vanaf het kalenderjaar volgend op de inwerkingtreding van het Samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval*, moeten tevens voor de verschillende verpakkingsmaterialen de volgende minimale recyclagepercentages voor het volledige Belgische grondgebied worden behaald:

 • 90% in gewicht voor glas
 • 90% in gewicht voor papier/karton
 • 90% in gewicht voor drankkartons
 • 90% in gewicht voor ferrometalen
 • 75% in gewicht voor aluminium
 • 50% in gewicht voor kunststoffen
 • 80% in gewicht voor hout

*Deze nieuwe percentages zijn derhalve van toepassing vanaf 2021, het Samenwerkingsakkoord is in september 2020 in werking getreden.

Voor verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong moet vanaf het kalenderjaar 2023 voor kunststoffen in gewicht minimaal 65% recyclage worden behaald voor het volledige Belgische grondgebied.

Voor verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong moet vanaf het kalenderjaar 2023 voor kunststoffen in gewicht minimaal 55% recyclage worden behaald voor het volledige Belgische grondgebied.

Voor verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong moet vanaf het kalenderjaar 2030 voor kunststoffen in gewicht minimaal 70% recyclage worden behaald voor het volledige Belgische grondgebied.

Voor verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong moet vanaf het kalenderjaar 2030 voor kunststoffen in gewicht minimaal 65% recyclage worden behaald voor het volledige Belgische grondgebied.

De hierboven te behalen recyclagepercentages worden berekend volgens de modaliteiten bepaald door de Interregionale Verpakkingscommissie overeenkomstig het Europees recht.

 

Een voorbeeld

Is je bedrijf verantwoordelijk voor 10 ton huishoudelijke verpakkingen, dan moet je aantonen dat minstens 8 ton gerecycleerd werd en dat minstens 1 ton (bijkomend) gerecycleerd of nuttig toegepast werd (bv. met terugwinning van energie).

Stel dat het meer concreet gaat om 8 ton papier/karton en 2 ton plastic, dan moet je als bedrijf kunnen aantonen dat je op zijn minst 7,2 ton papier/karton en 1,0 ton plastic hebt gerecycleerd of hebt laten recycleren. 

 

Hoe kan ik als bedrijf aan de terugnameplicht voldoen?

Je hebt 2 opties:

1. Aansluiting bij een Erkend Organisme

Je kan aan je wettelijke verplichtingen voldoen door aan te sluiten bij een Erkend Organisme. In dat geval nemen zij de formaliteiten van je over.

Valipac is het erkend organisme voor bedrijfsmatige verpakkingen.

Fost Plus is het erkend organisme voor huishoudelijke verpakkingen.

Komen je verpakkingen zowel bij bedrijven als bij huishoudens terecht, dan moet je lid worden van beide organismen.

2. Zelf aangifte doen

Wil je zelf aan je wettelijke verplichting voldoen, dan moet je zelf het bewijs verzamelen van de recyclage en nuttige toepassing van de verpakkingen waarvoor je bedrijf verantwoordelijk is en dat bewijs aan de Interregionale Verpakkingscommissie bezorgen. Dat kan online via de ‘aangifte verpakkingen’.

Je kan overwegen om zelf aangifte te doen als:

 

Klik hier voor informatie over de online aangifte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)