Terugnameplicht

Voor wie?

Voor bedrijven die per jaar meer dan 300 kilogram huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen op de Belgische markt brengen.

Wat houdt de terugnameplicht in voor mijn bedrijf?

Je bedrijf moet jaarlijks kunnen aantonen dat minstens 80% van de verpakkingen in kwestie gerecycleerd worden en 85% nuttige toepassing behalen (recyclage + nuttige toepassing met terugwinning van energie). Dat zijn de doelstellingen sinds 2010.

Voor de verschillende verpakkingsmaterialen moet je daarnaast als bedrijf minstens de volgende recyclagepercentages halen:

  • 60% in gewicht voor glas;
  • 60% in gewicht voor papier/karton;
  • 60% in gewicht voor drankkartons;
  • 50% in gewicht voor metalen;
  • 30% in gewicht voor kunststoffen, waarbij uitsluitend materiaal wordt meegeteld dat tot kunststoffen wordt gerecycleerd;
  • 15% in gewicht voor hout.

Een voorbeeld:

Is je bedrijf verantwoordelijk voor 10 ton huishoudelijke verpakkingen? Dan moet je aantonen dat minstens 8 ton gerecycleerd werd en dat minstens 1 ton (bijkomend) gerecycleerd of nuttig toegepast werd (bv. met terugwinning van energie).

Stel dat het meer concreet gaat om 8 ton papier/karton en 2 ton plastic? Dan moet je als bedrijf kunnen aantonen dat je op zijn minst 4,8 ton papier/karton en 0,6 ton plastic hebt gerecycleerd of laten recycleren. 

Hoe kan ik als bedrijf aan de terugnameplicht voldoen?

Je hebt 2 opties:

1. Aansluiten bij een Erkend Organisme

Je kan aan je wettelijke verplichtingen voldoen door aan te sluiten bij een erkend organisme. In dat geval nemen zij de formaliteiten van je over.

Valipac is het erkend organisme voor bedrijfsmatige verpakkingen.

Fost Plus is het erkend organisme voor huishoudelijke verpakkingen.

Komen je verpakkingen zowel bij bedrijven als bij huishoudens terecht? Dan moet je lid worden van beide organismen.

2. Zelf aangifte doen

Wil je zelf aan je wettelijke verplichting voldoen? Dan moet je zelf het bewijs verzamelen van de recyclage en nuttige toepassing van de verpakkingen waarvoor je bedrijf verantwoordelijk is. En dat bewijs bezorgen aan de Interregionale Verpakkingscommissie. Dat kan online via de ‘aangifte verpakkingen’.

Je kan overwegen om zelf aangifte te doen als:

Klik hier voor informatie over de online aangifte.

309

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)