De terugnameplicht is de plicht van elke verpakkingsverantwoordelijke om voor de verpakkingen waarvoor hij verantwoordelijk is, d.w.z. die hij op de Belgische markt heeft gebracht, de in het Samenwerkingsakkoord bepaalde percentages van recyclage en nuttige toepassing te behalen.

Het is dus niet de verplichting om alle verpakkingen die men op de markt gebracht heeft effectief te gaan terugnemen, d.w.z. ophalen bij de klanten.

Vanaf 2009 zijn de minimale globale percentages uitgedrukt in gewichtspercentage ten opzichte van het totale gewicht van de in België op de markt gebrachte eenmalige verpakkingen, voor verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong de volgende:

 • Recyclage: 80%;
 • Nuttige toepassing, vermeerderd met “verbranding met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties”: 90%.

Voor het verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong zijn de minimale globale percentages uitgedrukt in gewichtspercentage ten opzichte van het totale gewicht van de in België op de markt gebrachte eenmalige verpakkingen, de volgende:

Vanaf 2010:

 • Recyclage: 80%;
 • Nuttige toepassing, vermeerderd met “verbranding met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties”: 85%.

Vanaf 2010 moeten tevens voor de verschillende verpakkingsmaterialen de volgende minimale recyclagepercentages voor het volledige Belgische grondgebied worden behaald:

 • 60% in gewicht voor glas;
 • 60% in gewicht voor papier/karton;
 • 60% in gewicht voor drankkartons;
 • 50% in gewicht voor metalen;
 • 30% in gewicht voor kunststoffen, waarbij uitsluitend materiaal wordt meegeteld dat tot kunststoffen wordt gerecycleerd;
 • 15% in gewicht voor hout.

Voorbeeld:

 • Wanneer een bedrijf verantwoordelijk is voor 10 ton huishoudelijke verpakkingen voor het jaar 2010, moet het aantonen dat minstens 8 ton gerecycleerd werd en dat een minimum van 1 ton (bijkomend) gerecycleerd of nuttig toegepast werd (met terugwinning van energie bijvoorbeeld);
 • Als we teruggaan naar het voorbeeld van hierboven en als het bijvoorbeeld zou gaan om 8 ton papier/karton en 2 ton plastic, dan moet het bedrijf dat verantwoordelijk is voor dit verpakkingsafval kunnen aantonen van op zijn minst 4,8 ton papier/karton en 0,6 ton plastic te hebben gerecycleerd of te hebben laten recycleren.

Wanneer men de terugnameplicht vervult via een erkend organisme heeft het organisme de taak om aan de IVC de gerealiseerde recyclage en nuttige toepassing aan te tonen. Wanneer men individueel de terugnameplicht vervult, moet men zelf aan de IVC de verwezenlijkte recyclage en nuttige toepassing kunnen aantonen. Dit dient te gebeuren aan de hand van gestandaardiseerde attesten van recyclage en nuttige toepassing.

 

309

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)