Structuur van de IVC

 

De IVC is samengesteld uit een Beslissingsorgaan en een Permanent Secretariaat.

 

  • Het Beslissingsorgaan

 

Het Beslissingsorgaan (BO) is samengesteld uit negen leden:

    • 3 leden van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (en 3 plaatsvervangers)
    • 3 leden van het Waalse Gewest (en 3 plaatsvervangers)
    • 3 leden van het Vlaamse Gewest (en 3 plaatsvervangers)

Functie van het Beslissingsorgaan

Het Beslissingsorgaan neemt beleidsbeslissingen m.b.t. de preventie en het beheer van verpakkingsafval en vergadert maandelijks. Daarnaast duidt het BO elk jaar op 5 maart een voorzitter aan voor de IVC. Daarbij wordt een beurtrol tussen de Gewesten gerespecteerd.

 

  • Het Permanent Secretariaat

Het Permanent Secretariaat is samengesteld uit personeelsleden van de gewestelijke administraties. Het Beslissingsorgaan duidt een directeur en diensthoofden aan.

Functie van het Permanent Secretariaat

Het Permanent Secretariaat bereidt de beleidsbeslissingen van het Beslissingsorgaan voor. Daarnaast houdt het Permanent Secretariaat toezicht op de erkende organismen en op de uitvoering van het Samenwerkingsakkoord.

 

391

Sinds 2016 heeft het permanent secretariaat van de IVC haar zetel in de Gaucheretstraat te Schaarbeek, op wandelafstand van het Noordstation. Deze foto werd genomen vanuit de kantoren van de IVC.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)