Geschiedenis van de IVC

1996 (30 mei)

Het eerste Samenwerkingsakkoord komt tot stand als wettelijk kader voor de Europese richtlijn 94/62/EG.

 

1997

  • Het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest richten samen de Interregionale Verpakkingscommissie op. De IVC moet erop toezien dat het Samenwerkingsakkoord correct wordt nageleefd.
  • Fost Plus wordt officieel het erkend organisme voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval. Het staat in voor de selectieve inzameling van PMD, glas en papier/karton.

 

1999

Valipac wordt officieel het erkend organisme voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Bedrijven die aansluiten bij Valipac, zijn in orde met hun wettelijke informatie- en terugnameplicht.

 

2004 (11 februari)

De Europese richtlijn 94/62/EG wordt aangepast naar richtlijn 2004/12/EG. De definitie ‘verpakking’ wordt uitgebreid en Europa formuleert hogere doelstellingen voor de recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval.

 

2007

De IVC viert haar 10de verjaardag.

 

2008

Een nieuwe versie van het Samenwerkingsakkoord ziet het daglicht in functie van de Europese richtlijn 2004/12/EG.

 

2015 (1 januari)

Als gevolg van de 6de staatshervorming vervult de IVC voortaan ook de rol van Belgische doorvoerautoriteit voor afvalstoffen.

 

2017 (26 september)

De IVC viert haar 20ste verjaardag.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)