Geschiedenis van de IVC

30 mei 1996

Het eerste Samenwerkingsakkoord komt tot stand als wettelijk kader voor de Europese richtlijn 94/62/EG.

1997

  • Het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest richten samen de Interregionale Verpakkingscommissie op. De IVC moet erop toezien dat het Samenwerkingsakkoord correct wordt nageleefd.
  • Fost Plus wordt officieel het erkend organisme voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval. Het staat in voor de selectieve inzameling van PMD, glas en papier/karton.

1999

Valipac wordt officieel het erkend organisme voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Bedrijven die aansluiten bij Valipac, zijn in orde met hun wettelijke informatie- en terugnameplicht.

11 februari 2004

De Europese richtlijn 94/62/EG wordt aangepast door richtlijn 2004/12/EG. De definitie ‘verpakking’ wordt uitgebreid en Europa formuleert hogere doelstellingen voor de recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval.

2007

De IVC viert haar 10e verjaardag.

2008

Een nieuwe versie van het Samenwerkingsakkoord ziet het daglicht in functie van de Europese richtlijn 2004/12/EG.

1 januari 2015

Als gevolg van de 6de staatshervorming vervult de IVC voortaan ook de rol van Belgische doorvoerautoriteit voor afvalstoffen.

26 september 2017

De IVC viert haar 20e verjaardag.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)