Het samenwerkingsakkoord

 

Wat houdt het Samenwerkingsakkoord in, waarom is het ontstaan en wat is de impact op bedrijven.

 

Wat houdt het Samenwerkingsakkoord in?

 

Het Samenwerkingsakkoord is een wettelijk kader voor de preventie en het beheer van alle soorten verpakkingsafval in België, en dit zowel bedrijfsmatig als huishoudelijk.

Voor bedrijven die producten op de Belgische markt brengen definieert het Samenwerkingsakkoord 3 wettelijke verplichtingen: de informatieplicht, de terugnameplicht en het indienen van een preventieplan.

Daarnaast schetst het Samenwerkingsakkoord een wettelijk kader voor de erkende organismen. Die staan in voor de selectieve inzameling van verpakkingsafval afkomstig van bedrijven en huishoudens.

Bovendien bevat het Samenwerkingsakkoord niet alleen belangrijke juridische definities met betrekking tot verpakkingen en aanverwante kwesties, maar ook voorschriften inzake sancties en controles.

Hier vind je het volledige Samenwerkingsakkoord.

 

Waarom is het Samenwerkingsakkoord ontstaan?

 

Op 20 december 1994 publiceerde het Europees Parlement richtlijn 94/62/EG. Daarin stond dat alle lidstaten van de Europese Unie een wettelijk kader moeten voorzien om het beheer en de preventie van verpakkingsafval binnen Europa te harmoniseren.

In België is dat wettelijk kader het Samenwerkingsakkoord geworden: een wetgeving waarin staat hoe België aan de doelstellingen beantwoordt.

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben gezamenlijk het Samenwerkingsakkoord over de preventie en het beheer van verpakkingsafval ondertekend.

Het Samenwerkingsakkoord is een wettelijk document dat van kracht is in heel België. Het ontstaan van de IVC is vastgelegd in dit Samenwerkingsakkoord.

De IVC moet erop toezien dat het Samenwerkingsakkoord correct wordt nageleefd.

 

Wat is de impact op bedrijven?

 

Volgens het Samenwerkingsakkoord ben je als bedrijf verantwoordelijk voor het verpakkingsafval van de producten die je op de Belgische markt brengt:

 • Verpak je zelf producten of laat je producten verpakken en breng je ze op de Belgische markt?
 • Voer je verpakte producten in om ze op de Belgische markt te brengen?
 • Voer je producten in en pak je ze uit binnen je bedrijf?

Dan heb je 3 wettelijke verplichtingen:

1. Terugnameplicht

 

Voor wie?
Voor bedrijven die per jaar meer dan 300 kg verpakkingen op de Belgische markt brengen.

Wat houdt het in?

Je moet jaarlijks kunnen aantonen dat minstens 80% van de verpakkingen in kwestie gerecycleerd worden en 85% nuttige toepassing behalen (recyclage + energetische nuttige toepassing).

Hoe deze plicht vervullen?

Je hebt 2 opties:

 1. Je sluit je aan bij een erkend organisme en zij nemen de formaliteiten van jou over.
 2. Je doet zelf aangifte bij de IVC.

2. Informatieplicht


Voor wie?

Voor elk bedrijf dat verpakte producten op de Belgische markt brengt.

Wat houdt het in?

Je moet de Interregionale Verpakkingscommissie jaarlijks informeren over de hoeveelheid, het type en het recyclagepercentage verpakkingen dat jouw bedrijf op de Belgische markt brengt.

Kortom, je moet aantonen dat je de wettelijk bepaalde doelstellingen bereikt.

Hoe deze plicht vervullen?

Je hebt 2 opties:

 1. Je sluit aan bij een erkend organisme en zij nemen de formaliteiten van jou over.
 2. Je doet zelf aangifte bij de IVC.

3. Preventieplan indienen


Voor wie?

Voor bedrijven die:

 • minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de Belgische markt brengen;

of

 • goederen in België verpakken of laten verpakken met een minimum van 100 ton eenmalige verpakkingen.

Wat houdt het in?

Het doel van dit preventieplan is om bedrijven structureel te doen nadenken over hoe ze verpakkingsafval kunnen voorkomen en verminderen. Dit plan moet elke 3 jaar ingediend worden.

Hoe deze plicht vervullen?

Je hebt 2 opties:

  1. Je doet zelf aangifte bij de IVC.
  2. Je informeert bij je beroepsfederatie of zij je kunnen bijstaan.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)