Informatieplicht

 

Voor wie?

Voor elk bedrijf dat verpakte producten op de Belgische markt brengt.

Daarnaast ook voor intercommunales, verkopers van huishoudelijke (verpakte) producten en indieners van algemene preventieplannen, zoals verpakkingsverantwoordelijken en bepaalde beroepsfederaties.

Wat houdt het in voor mijn bedrijf?

Je bedrijf moet de Interregionale Verpakkingscommissie jaarlijks informeren over de hoeveelheid, het type en het recyclagepercentage van verpakkingen die jouw bedrijf op de Belgische markt brengt.

Kortom, je moet aantonen dat je de wettelijk bepaalde doelstellingen bereikt.

Hoe kan ik als bedrijf aan de informatieplicht voldoen?

Je hebt 2 opties:

1. Aangifte doen via een Erkend Organisme

Je kan aan je wettelijke verplichtingen voldoen door aan te sluiten bij een erkend organisme. In dat geval nemen zij de formaliteiten van je over.

Valipac is het erkend organisme voor bedrijfsmatige verpakkingen.

Fost Plus is het erkend organisme voor huishoudelijke verpakkingen.

Komen je verpakkingen zowel bij bedrijven als bij huishoudens terecht? Dan moet je lid worden van beide organismen. Zo ben je helemaal in orde met je informatieplicht en terugnameplicht.

2. Zelf aangifte doen

Wil je zelf aan je wettelijke verplichting voldoen? Dan moet je zelf het bewijs verzamelen van de recyclage en nuttige toepassing van de verpakkingen waarvoor je bedrijf verantwoordelijk is. En dat bewijs bezorgen aan de Interregionale Verpakkingscommissie. Dat kan online via de ‘aangifte verpakkingen’.

Je kan overwegen om zelf aangifte te doen als:

 

Klik hier voor informatie over de online aangifte.

 

 

 

 

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)