De informatieplicht is de plicht van elke verpakkingsverantwoordelijke om de IVC jaarlijks op de hoogte te brengen van de terugnamemodaliteiten van het verpakkingsafval en de behaalde percentages van recyclage en nuttige toepassing.

Minolta DSC

Indien de verpakkingsverantwoordelijke zijn terugnameplicht individueel vervult, dient hij jaarlijks de aangifteformulieren (formulier A) van de IVC in te vullen en op te sturen. Hij moet ook zijn resultaten inzake recyclage en nuttige toepassing bewijzen aan de hand van recyclageattesten (formulier D), die hij aanvraagt aan zijn afvalophaler (formulier C). Meer informatie vindt u in de jaarlijkse brochure “Begrippen betreffende verpakkingen” van de IVC. U vindt deze informatie onder “interessante downloads” op deze site.

Indien de verpakkingsverantwoordelijke zijn terugnameplicht vervult via een erkend organisme, vervult hij ook zijn informatieplicht via dit erkende organisme; hij moet jaarlijks (behoudens afwijking) een aangifte doen aan het erkende organisme van de door hem op de Belgische markt gebrachte verpakkingen.

Naast de verpakkingsverantwoordelijke hebben ook de intercommunales, de verkopers van huishoudelijke (verpakte) producten en de indieners van algemene preventieplannen, zijnde de grotere verpakkingsverantwoordelijken en bepaalde beroepsfederaties, een specifieke informatieplicht.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)