Recyclage is het in een productieproces opnieuw verwerken van afvalmaterialen voor het oorspronkelijke doel of voor andere doeleinden, met inbegrip van organische recyclage maar uitgezonderd terugwinning van energie.

Organische recyclage is de aërobe behandeling (compostering), of anaërobe behandeling (biomethaanvorming), via micro-organismen en onder gecontroleerde omstandigheden van biologisch afbreekbare bestanddelen van verpakkingsafval, waarbij gestabiliseerde organische reststoffen of methaan tot stand komen. Storten wordt niet als organische recyclage beschouwd.

Verpakkingsafval kan op volgende manieren gerecycleerd worden:

  • Glas dat ingezameld wordt via glasbollen, wordt gesmolten en gerecycleerd tot nieuw glas.
  • Ingezameld hout wordt vermalen en gerecycleerd tot spaanderplaten.
  • Ingezameld papier en karton wordt vermalen tot pulp en gerecycleerd tot recyclagepapier en -karton.
  • Ingezamelde plastics kunnen worden vermalen en gerecycleerd tot nieuwe plastic materialen: PET-flessen worden bijvoorbeeld gerecycleerd tot kledij, tapijten of nieuwe verpakkingen. HDPE-flacons worden bijvoorbeeld gerecycleerd tot opbergkisten, wasmanden, buizen en pijpen.
  • Ingezamelde drankkartons worden vermalen, waarna de samenstellende materialen (karton, plastic en metaalfolie) worden gescheiden. Het karton wordt gerecycleerd tot recyclagepapier en -karton. Afhankelijk van de verwerkingsinstallatie worden ook de andere fracties tot nieuwe producten verwerkt.

 

Minolta DSC

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)