Een verpakking is elk product, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, dat kan gebruikt worden voor het insluiten en beschermen van goederen, van grondstoffen tot afgewerkte producten, over het gehele traject van producent tot consument of verbruiker en voor het aanbieden van deze goederen. Alle ‘wegwerpartikelen’ die voor dezelfde doeleinden gebruikt worden, moeten als verpakkingen beschouwd worden.

311

De definitie van « verpakking » is bovendien gebaseerd op de criteria hieronder:

1. Een artikel wordt beschouwd als verpakking indien het beantwoordt aan de definitie hierboven, ongeacht andere functies die de verpakking ook kan hebben, tenzij het artikel integraal deel uitmaakt van een product en noodzakelijk is om dit product in te sluiten, te ondersteunen of te beschermen gedurende zijn volledige levensduur, en dat alle elementen bestemd zijn om samen te worden gebruikt, geconsumeerd of geëlimineerd.

2. Artikelen die ontworpen en bedoeld zijn om op het verkooppunt te worden gevuld alsmede wegwerpartikelen die in gevulde toestand worden verkocht of die ontworpen en bedoeld zijn om op het verkooppunt te worden gevuld, worden als verpakking beschouwd, mits zij een verpakkingsfunctie hebben..

3. De verpakkingselementen en de steunelementen geïntegreerd in de verpakking, worden beschouwd als een deel van de verpakking waartoe ze behoren. De steunelementen, die rechtstreeks zijn vastgemaakt of aan een product bevestigd zijn en die een verpakkingsrol spelen, worden beschouwd als verpakkingen tenzij ze integraal deel uitmaken van een product en dat alle elementen bestemd zijn om samen te worden geconsumeerd of geëlimineerd.

  • Een CD-doosje in hard plastic kan bijvoorbeeld niet als een verpakking worden beschouwd, omdat het gebruikt wordt om de CD permanent in te bewaren;
  • Een luciferdoosje daarentegen moet ondanks zijn gebruiksfunctie – men strijkt de lucifers aan op het doosje – als een verpakking worden beschouwd.

De IVC heeft in samenspraak met verschillende betrokken partijen een ruime lijst opgesteld van mogelijke twijfelgevallen, waarin per geval wordt aangegeven of het gaat om een verpakking of niet.

Deze lijst is in overeenstemming met de Europese regelgeving ter zake.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)