Vragen

1.Ik ben al aangesloten bij Fost Plus en/of bij Valipac. Moet ik dan nog een aangifte doen bij de IVC?

Nee, maar misschien moet je wel een preventieplan indienen. De wet voorziet 3 verplichtingen: de informatieplicht, de terugnameplicht en het indienen van een preventieplan. Ben je lid van Valipac en/of Fost Plus? Dan ben je via hen in orde met je informatieplicht en terugnameplicht.

Moet je als bedrijf ook een preventieplan indienen? Dan moet dat rechtstreeks aan de IVC, maar informeer ook eens bij jouw beroepsfederatie. Sommige federaties stellen voor hun leden een sectoraal preventieplan op.

2.Fost Plus en Valipac zijn elk voor hun deel van het verpakkingsafval de enige erkende organismen. Liggen hun winstmarges dan niet te hoog?

Nee, in het Samenwerkingsakkoord is bepaald dat de erkende organismen verenigingen zonder winstoogmerk moeten zijn. Ze hebben dus geen winstmarge.

3.Ik laat mijn bedrijfsmatig verpakkingsafval al ophalen door een containerbedrijf. Waarom zou ik ook nog aansluiten bij een erkend organisme als Valipac? Betaal ik dan geen 2 keer?

Nee, die redenering klopt niet helemaal.

Om te beginnen moet je een onderscheid maken tussen verpakkingen van de producten die u op de markt brengt, en verpakkingen die fysiek in je bedrijf achterblijven.

Met andere woorden: er is een onderscheid tussen het verpakkingsafval dat je met je eigen ogen ziet, binnen je bedrijf, en het verpakkingsafval dat je doet belanden bij andere mensen, maar zelf niet ziet.

Verpakkingen die je op de markt verspreidt

Voor deze verpakkingen ben jij de verpakkingsverantwoordelijke. En dat heeft specifieke gevolgen. Zo ben je onderworpen aan de informatieplicht, terugnameplicht en moet je mogelijk een preventieplan opstellen.

Verpakkingen die bij jouw bedrijf achterblijven

Voor dit soort verpakkingen ben jij niet noodzakelijk verantwoordelijk.

4.Ik ben aangesloten bij Fost Plus en/of Valipac. Kunnen klanten van mij eisen om de verpakkingen waarvoor ik verantwoordelijk ben bij hen te komen ophalen?

Nee. In dat geval denken je klanten aan een aanvaardingsplicht. Niet te verwarren met de terugnameplicht.

De terugnameplicht is de plicht om bepaalde percentages van recyclage en nuttige toepassing aan te tonen. Daaraan voldoe je als je lid bent van Valipac en/of Fost Plus.

5.Ik lever mijn producten aan groothandelaars en die verdelen ze verder. Ik weet dus niet waar mijn producten uiteindelijk belanden. Hoe kan Fost Plus of Valipac mijn verpakkingen dan terugnemen?

Fost Plus sluit contracten af met elke gemeente en intercommunale die huisvuil inzamelt. Daardoor hebben zij zicht op alle hoeveelheden huishoudelijk verpakkingsafval in België. En dus ook over het verpakkingsafval dat uw groothandel van u overneemt.

Valipac werkt volgens hetzelfde principe met de containerfirma’s die traditioneel instaan voor de ophaling en verwijdering van bedrijfsafval. De praktische werking is verschillend, maar het resultaat hetzelfde: ook Valipac kan rapporteren over het bedrijfsmatig afval in België.

Fost Plus en Valipac mogen in hun rapportering de percentages van recyclage en nuttige toepassing globaliseren voor de totaliteit van hun leden.

6.Ik was niet op de hoogte van de wetgeving en ben niet in orde. Is het te laat om dit recht te zetten?

In sommige gevallen kan je situatie nog rechtgezet worden.

De IVC heeft in de erkenningen van zowel Fost Plus als Valipac voorzien dat een verpakkingsverantwoordelijke in bepaalde gevallen retroactief kan aansluiten.

Let op, deze regeling is niet permanent. Je mag er dus niet van uitgaan dat deze regeling ook in een volgende erkenning van Fost Plus of Valipac zal staan.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)