Vragen

1.Wat zijn de doelstellingen voor recyclage en nuttige toepassing?

Vanaf 2010 zijn dit de doelstellingen voor recyclage en nuttige toepassing:

 

Huishoudelijk verpakkingsafval

 

Bedrijfsmatig verpakkingsafval

 

Recyclage 80% 80%
 

Recyclage & andere nuttige toepassing

 

90% 85%

Daarnaast moeten in België de volgende minimale recyclagepercentages per materiaal worden gehaald:

Materiaal Percentage in gewicht
Glas 60%
Papier/karton 60%
Drankkartons 60%
Metalen 50%
Hout 15%
Kunststoffen (die uitsluitend terug tot kunststoffen worden gerecycleerd) 30%

2.Moet ik een algemeen preventieplan bezorgen aan de Interregionale Verpakkingscommissie?

Je moet een preventieplan indienen als:

  • je per jaar minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de markt brengt

OF

  • je per jaar minstens 100 ton eenmalige verpakkingen gebruikt om producten te (doen) verpakken die bestemd zijn voor de Belgische markt

In alle andere gevallen moet je geen preventieplan indienen.

Tip: verschillende beroepsfederaties stellen een sectoraal preventieplan op voor hun leden. Vraag meer informatie aan jouw federatie.

3.Ben ik als verpakkingsverantwoordelijke altijd onderworpen aan de terugnameplicht?

Nee, niet altijd. Breng je minder dan 300 kg verpakkingen op de Belgische markt? Dan ben je vrijgesteld van de terugnameplicht.

4.Wie is verantwoordelijk voor serviceverpakkingen (bv. broodzakken)?

Degene die de (lege) serviceverpakkingen produceert of invoert is daarvoor de verpakkingsverantwoordelijke.

Dat staat zo in het Samenwerkingsakkoord, onder Artikel 2, 20°,d.

5.Wat gebeurt er als ik geen lid word van Fost Plus of Valipac?

Het voordeel van lid worden bij erkende organismen, is dat je in orde bent met de informatieplicht en terugnameplicht. Maar je bent niet verplicht om aan te sluiten bij Fost Plus of Valipac. In dat geval moet je zelf voldoen aan je informatie- en terugnameplicht.

Gebeurt er een controle door de IVC en ben je niet in orde? Dan riskeer je sancties zoals een administratieve geldboete en een vervolging of een proces-verbaal.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)