Vragen

1.Wat zijn de doelstellingen inzake recyclage en nuttige toepassing?

Vanaf 2010 bedragen de globale percentages voor recyclage 80%, voor nuttige toepassing van verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong 90% en voor nuttige toepassing van verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong 85%.

Tevens moeten voor de verschillende verpakkingsmaterialen de volgende minimale recyclagepercentages voor het volledige Belgische grondgebied worden behaald:

  • 60 % in gewicht voor glas;
  • 60 % in gewicht voor papier/karton;
  • 60 % in gewicht voor drankkartons;
  • 50 % in gewicht voor metalen;
  • 30 % in gewicht voor kunststoffen, waarbij uitsluitend materiaal wordt meegeteld dat tot kunststoffen wordt gerecycleerd;
  • 15 % in gewicht voor hout.

2.Wanneer moet ik, als verpakkingsverantwoordelijke, een algemeen preventieplan aan de Interregionale Verpakkingscommissie bezorgen?

U moet elke 3 jaar een algemeen preventieplan indienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie, en dit in twee gevallen:

  • Indien u jaarlijks minstens 100 ton eenmalige verpakkingen gebruikt om producten te verpakken die bestemd zijn voor de Belgische markt.
  • Indien u jaarlijks een hoeveelheid van minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de markt brengt.

In alle andere gevallen moet u geen algemeen preventieplan indienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie.

3.Ben ik, als verpakkingsverantwoordelijke, altijd onderworpen aan de terugnameplicht?

Niet in alle gevallen. Indien u minder dan 300 kg verpakkingen op de Belgische markt brengt, bent u hiervan vrijgesteld.

4.Wie is verantwoordelijk voor serviceverpakkingen, zoals kassazakken?

De producent/invoerder van (lege) serviceverpakkingen wordt verpakkingsverantwoordelijke (type D). Voordien waren het vaak de kleinhandelaars die verpakkingsverantwoordelijke waren voor de serviceverpakkingen.

Voor de andere verpakkingen blijven de verpakkingsverantwoordelijken dezelfde.

5.Wat gebeurt er als ik niet aansluit bij Fost Plus en/of Valipac?

Indien er een controle gebeurt door de IVC en u bent niet in orde met de bepalingen vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord, riskeert u een administratieve geldboete en/of een proces-verbaal.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)