Vragen

1.Wat wordt onder doorvoer verstaan?

Elke overbrenging (vervoer/transport) door België van afval dat niet afkomstig is uit België en dat ook niet in ons land verwerkt zal worden.

2.Worden de volgende havensituaties als doorvoer beschouwd?

Situatie   ja   nee
Een schip dat afval vervoert, vaart de territoriale wateren (territoriale zee of binnenwateren) binnen.       X
Een schip dat afvalstoffen vervoert, doet een haven aan zonder de afvalstoffen te lossen of te laden, en vertrekt vervolgens naar een andere loshaven.    X  
Een schip dat afvalstoffen vervoert, doet een haven aan met eventueel lossen en herladen van de afvalstoffen op hetzelfde schip, en verlaat de haven opnieuw met de afvalstoffen om naar een andere loshaven te varen.    X  
Een schip dat afvalstoffen vervoert, doet een haven aan waar het afval wordt gelost en overgeladen op een ander schip dat bestemd is voor een andere loshaven.    X  
Een schip dat afval vervoert, doet een haven aan waar het afval wordt gelost en overgeladen naar een andere vervoerder (bv. vrachtwagen, trein …) met een ander land als bestemming.   X  
   

3.Wanneer afval getransporteerd wordt, moet daar dan altijd een identificatie- of afvaldocument tegenover staan?

Ja.

Bij binnenlands vervoer: een identificatiedocument door de gewesten bepaald;

Bij grensoverschrijdend vervoer: documenten voorgeschreven door de Verordening (EG)1013/2006.

  • Overbrenging valt onder de voorafgaandelijke kennisgevingsprocedure: ingevuld vervoersdocument bijlage 1B
  • Overbrenging valt niet onder de voorafgaandelijke kennisgevingsprocedure: ingevuld informatie document bijlage VII

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)