Terug naar overzicht

Nieuws

Waar wordt het Belgische verpakkingsafval gerecycleerd?

Onlangs verschenen in de media enkele publicaties over de Belgische afvalstromen. Belgisch verpakkingsafval zou vanuit ons land naar Azië gestuurd worden. Het is echter niet zeker dat het om Belgisch verpakkingsafval ging. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat het afval dat vertrekt vanuit de haven van Antwerpen, niet noodzakelijk afkomstig is uit België.

Hoe dan ook waren deze publicaties een interessante aanleiding om onze recyclagestromen onder de loep te nemen, met als startpunt het onderscheid tussen huishoudelijk en bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Waar gaat ons huishoudelijk verpakkingsafval naartoe?

Fost Plus, het erkend organisme dat instaat voor de verwerking van huishoudelijk verpakkingsafval, streeft bewust naar recycleren dicht bij huis. Dat beperkt de milieu-impact van transport en logistiek.

Concreet wordt meer dan 99% van de materialen die Fost Plus inzamelt in België, gerecycleerd in onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. De rest wordt grotendeels binnen Europa verwerkt, met slechts een heel kleine fractie (minder dan 100 ton) die buiten Europa wordt verwerkt.

Daarnaast hebben de Gewesten en Fost Plus de strategische beslissing genomen om volop te investeren in recyclage binnen ons eigen land. Op die manier krijgen we een totale controle over de recyclagestromen.

Verder is in de erkenning 2019-2024 van Fost Plus opgenomen om sterker in te zetten op eco-modulatie van de tarieven voor huishoudelijke verpakkingen. Op die manier worden verpakkingen afgestraft die niet gerecycleerd kunnen worden, waardoor minder afval in de verbrandingsoven eindigt.

Waar gaat ons bedrijfsmatig verpakkingsafval naartoe?

De situatie voor bedrijfsmatig verpakkingsafval zit complexer in elkaar. Vandaag bestaat er voor Valipac, het erkend organisme, een controlesysteem dat afgestemd is op de volgende richtlijnen:

  • Alle ophalers en operatoren die samenwerken met Valipac, moeten rapporteren over de hoeveelheden verpakkingsafval die ze behandelen;
  • Valipac voert administratieve controles uit op alle inkomende en uitgaande afvalstromen die via hun partners gaan;
  • De Interregionale Verpakkingscommissie controleert de controlemethodes van Valipac.

Voor het industrieel verpakkingsafval is afgesproken dat er sterker moet worden ingezet op de traceerbaarheid van verpakkingsafval dat naar traders gaat. Daarover vindt regelmatig overleg plaats tussen de IVC en Valipac. Het tradingsysteem moet transparanter worden, zodat Valipac beter en op systematische wijze kan opvolgen waar die stromen naartoe gaan.

Door de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie is dit echter niet evident. Daarom gebeuren er willekeurige controles op basis van analyses van Valipac en de IVC in overleg met de bedrijven die afval exporteren. Het doel daarvan is om de recyclagebedrijven op het terrein aan te spreken op wat ze aangeven op papier, om zo zekerheid te krijgen over de gerapporteerde cijfers.

De IVC wil ernaar streven om een performant recyclagesysteem te ontwikkelen binnen Europa, en indien mogelijk binnen België. Daarom bestuderen we vandaag hoe het mogelijk is om de recyclage van het bedrijfsmatige verpakkingsafval binnen België en Europa aan te moedigen.

 

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)