Terug naar overzicht

Nieuws

Uitstel indienen preventieplannen

Het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 legt de uiterste datum voor het indienen van het algemeen preventieplan 2013-2016 vast op 30 juni 2013.

Omdat het ontwikkelen van het elektronisch formulier voor het individuele preventieplan 2013-2016 meer tijd in beslag genomen heeft dan aanvankelijk was voorzien, werd de uiterste datum voor het indienen van het individueel algemeen preventieplan met 3 maanden uitgesteld, dus tot 30 september 2013.

Voortaan moet ook het sectoraal preventieplan elektronisch ingediend worden. Teneinde de beroepsfederaties de nodige tijd te gunnen voor de opmaak van hun preventieplan, werd de uiterste datum voor het indienen van het sectoraal preventieplan 2013-1016, eveneens verschoven naar 30 september 2013.

De IVC heeft inmiddels alle betrokken actoren schriftelijk in kennis gesteld van deze beslissingen.

 

Referentiejaar algemeen preventieplan 2013-2016

Als referentiejaar voor het algemeen preventieplan 2013-2016, werd door de Interregionale Verpakkingscommissie, het aangiftejaar 2011 vastgelegd.

 

Jaarlijkse rapportering aan Europa – cijfers 2011

De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) heeft de resultaten inzake de recyclage en de nuttige toepassing van verpakkingsafval goedgekeurd die België voor het jaar 2011 zal rapporteren aan de Europese Commissie.

Voor het aangiftejaar 2011 behaalde België 80,2% recyclage en 96,9% totale nuttige toepassing. In vergelijking met het aangiftejaar 2010 is de recyclage met 0,2% gestegen.

De Belgische resultaten behoren daarmee tot de absolute top in Europa.

 

Referentiekosten 2013

De IVC heeft de referentiekosten 2013, goedgekeurd.

Deze referentiekosten zijn de gemiddelde kosten van de toegewezen markten voor de selectieve inzameling van PMD, glas en papier/karton en voor de sortering van PMD, geactualiseerd naar het kostenniveau van 2013.

 

schermafbeelding-2018-10-29-om-15-23-32

 

Download de nieuwsbrief in PDF

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)