Terug naar overzicht

Nieuws

De nieuwe blauwe zak: waar staan we vandaag?

 

De verdere ontwikkeling van de circulaire economie zit in een cruciale fase, zowel voor het huishoudelijk als voor het bedrijfsmatig verpakkingsafval. De uitbreiding van de blauwe zak is een belangrijke stap in de goede richting. Wat is de huidige situatie? En wat brengt de toekomst?

De nieuwe blauwe zak in 2019

Tegen eind dit jaar is bij meer dan 3 miljoen Belgen de nieuwe blauwe zak beschikbaar. Dat betekent dat we nog een weg af te leggen hebben om alle gemeenten en intercommunales de kans te geven de nieuwe blauwe zak aan te bieden, met de garantie dat die achteraf ook op een efficiënte manier worden verwerkt.

Op dit moment wordt hard gewerkt om dat groeitraject snel af te werken. In 2017 werd 42% van de huishoudelijke plasticverpakkingen die door de leden van Fost Plus op de markt zijn gebracht, gerecycleerd. Dat is beter dan het gemiddelde van Europa en ruim beter dan de huidige wettelijk bepaalde doelstellingen. Maar de ambities liggen hoger.

De nieuwe PMD-stroom vanaf 2021

Samen met het beheersorganisme Fost Plus zetten we volop in op een kwaliteitsvolle selectieve inzameling en een hoogwaardige sortering van de nieuwe PMD-stroom. Vanaf 2021 zullen op het volledige grondgebied alle plastic verpakkingen ingezameld worden. De uitgebreide PMD-stroom zal in minstens 14 fracties worden uitgesorteerd, met als doel een zo hoogwaardig mogelijke recyclage te verzekeren.

Daarnaast is er ook een financiële impact op de burger. Met de invoering van de nieuwe blauwe zak belanden meer huishoudelijke plastic verpakkingen in de blauwe zak: van 15 naar 23 kg per inwoner per jaar. Dat is 8 kg minder restafval per persoon per jaar, wat een mooie besparing voor de Belgische gezinnen kan opleveren.

Recyclage in eigen land

Er wordt zwaar geïnvesteerd in nieuwe sorteercentra in België. De recyclage van het huishoudelijk verpakkingsafval gebeurt in de toekomst best in eigen land. ln samenwerking met Fost Plus en de hele verpakkingssector willen we hiervoor gaan. Niet-recycleerbare verpakkingen zullen worden ontmoedigd.

Wat met bedrijfsmatig verpakkingsafval?

Ook voor het bedrijfsmatig verpakkingsafval zijn de uitdagingen groot. We willen samen met het beheersorganisme Valipac onderzoeken hoe we de recyclage van het bedrijfsmatig verpakkingsafval in eigen land kunnen stimuleren. Er dient zich een unieke gelegenheid aan om de eigen recyclage-industrie verder te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we ook meer inzetten op de kwaliteit van de recyclage en op de circulariteit van de ketens. Daarnaast willen we met Valipac ook blijven inzetten op de monitoring van de selectieve inzamelingen bij bedrijven, om zo concrete probleempunten en verbetermogelijkheden te identificeren.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)