Terug naar overzicht

Nieuws

Indienen Preventieplan verpakkingsafval online vereenvoudigd

Dit jaar moeten bedrijven hun 3-jaarlijkse Preventieplan 2022-2025 indienen. Daarin controleren en valideren ze gegevens over hun verpakkingsafval, en wat ze doen om verpakkingsafval te voorkomen en te verminderen.

Ofwel dienen bedrijven zelf een preventieplan in bij ons via de online applicatie, ofwel doen ze dat via hun beroepsfederatie.

IVC heeft de online applicatie dit jaar herbekeken en aangepast. Niet alleen werden de teksten bijgestuurd, ook een Wizard maakt het leven van ‘de indiener’ makkelijker.

Die neemt nu gegevens zoals beperkende factoren en maatregelen uit het vorige preventieplan eenvoudig over. Als die nog van tel zijn voor het nieuwe plan, bespaart dat het bedrijf in kwestie heel wat tijd. Ook bij eventuele aanpassingen.

Structureel afval voorkomen en verminderen

Preventieplannen gelden voor bedrijven die:

  • minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de Belgische markt brengen

OF

  • goederen in België verpakken of laten verpakken met een minimum van 100 ton eenmalige verpakkingen

Een preventieplan heeft als doel om bedrijven structureel te laten nadenken over hoe ze verpakkingsafval kunnen voorkomen en verminderen.

U leest hier meer over de werking van preventieplannen.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)