Terug naar overzicht

Nieuws

 

In het kader van het preventieplan 2022-2025 zijn er 188 individuele preventieplannen en 20 sectorale preventieplannen ingediend.

Van de 188 ingediende individuele preventieplannen werden er 175 goedgekeurd. De sectorale preventieplannen werden allemaal goedgekeurd.

Uit de analyse van de ingediende individuele preventieplannen blijkt dat de betrokken bedrijven een vermindering van 6,12% verpakkingen bereiken. Hierbij konden we enkel rekening houden met de kwantitatieve preventiemaatregelen en de preventiemaatregelen voor hergebruik die correct gekwantificeerd werden door de bedrijven. We zouden eigenlijk ook nog rekening moeten houden met de maatregelen die niet correct gekwantificeerd werden en de kwalitatieve preventiemaatregelen die de bedrijven hebben genomen. Men kan aldus stellen dat deze 6,12% een onderschatting is van de werkelijke preventie-inspanningen van de bedrijven.

Wat de sectorale preventieplannen betreft, had de IVC voor de campagne 2022-2025 een kwantitatieve preventiedoelstelling van 5% vooropgesteld. Vier van de twintig ingediende sectorale preventieplannen haalden en overschreden deze doelstelling. Net als bij de individuele preventieplannen, kon de IVC bij de beoordeling van de sectorale preventieplannen enkel rekening houden met kwantitatieve preventiemaatregelen en maatregelen voor hergebruik, in de mate dat deze kwantificeerbaar waren. Het probleem van onvoldoende kwantificatie is aanzienlijk groter voor de sectorale preventieplannen dan voor de individuele, waardoor de onderschatting van de werkelijke preventie-inspanningen van de bedrijven hier ook groter is.

Als we één groot sectoraal preventieplan met een uitgesproken kwantificatieprobleem niet in rekening zouden brengen, dan zouden de sectorale preventieplannen een gemiddelde kwantitatieve vermindering van bijna 5% (4,41%) bereiken. Door dit ene sectorale preventieplan toch mee op te nemen, krijgen we een resultaat van slechts 2,12% minder verpakkingen. De werkelijke impact van de sectorale preventieplannen is dus zeker groter.

De IVC zal de federaties nogmaals wijzen op het belang van een correcte kwantificering van de voorgestelde preventiemaatregelen.

 

 

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)