Terug naar overzicht

Nieuws

Deze 3 bedrijven zullen 55% van de P+MD-zakken sorteren in België

Met de introductie van de nieuwe blauwe zak moeten nieuwe sorteercentra gebouwd worden op Belgisch grondgebied. Daarom werd eerder dit jaar een offerteaanvraagprocedure gestart voor de sortering van 140.000 ton PMD van de nieuwe blauwe zak. Dit gaat gepaard met een investering van 300 miljoen euro.

Er werden 3 bedrijven gekozen die op termijn 55% van de Belgische markt zullen sorteren in ons land, afkomstig van Brussel en van 79% van de Vlaamse Intercommunales. De contracten worden toegewezen voor 9 jaar.

Het P+MD-afval zal gesorteerd worden in minstens 14 fracties: 11 plasticfracties, 2 metaalfracties en 1 fractie drankkartons. De nieuwe plasticfracties worden o.a. automatisch, via windzifters en installaties voor optische herkenning, uit de verpakkingsstroom gehaald. Het gaat bijvoorbeeld om PET-schaaltjes, polystyreenverpakkingen en plastic folies.

1. Indaver (site in Willebroek)

Indaver zal gedurende 9 jaar ongeveer 56.000 ton P+MD per jaar sorteren in een nieuwe installatie op de site in Willebroek. Dat afval is afkomstig van de stad Antwerpen, Igean en IOK (provincie Antwerpen), Intradura, Ecowerf, Interza, Incovo en Interrand (provincie Vlaams-Brabant). De eerste hoeveelheid P+MD zal op 1 maart 2021 verwerkt worden.

2. Suez/Valodec (site in Ghlin, Mons)

Bij Suez/Valodec zal vanaf de lente van 2021 ongeveer 45.000 ton per jaar gesorteerd kunnen worden. Dat zal gebeuren op een oppervlakte van 3,5 hectaren. Het P+MD-afval dat hier gesorteerd wordt, zal afkomstig zijn van de intercommunales IVBO en IVVO.

3. PreZero/Haven Gent (site in Evergem)

PreZero Recycling zal vanaf 2021 PMD in België sorteren. Het materiaal – ongeveer 75.000 ton per jaar – wordt in Brussel en Vlaanderen selectief ingezameld. Het afval is afkomstig van de intercommunales IVM, IDM, Verko, Miwa, Ibogem, Mirom, IVOO, Ilva, Ivarem, IVIO IVLA en Net Brussel. Voor de opwerking zal PreZero een volledig geautomatiseerde faciliteit in Evergem bouwen, die bij ingebruikname ultramodern zal zijn.

Wat met de overige 45%?

 Zoals hierboven beschreven, zullen Indaver, PreZero en Suez op termijn 55% van het Belgische P+MD-afval sorteren. Daarbij gaat het vooral om afval uit Vlaanderen en Brussel. Maar hoe wordt het P+MD-afval van Wallonië en de rest van Vlaanderen gesorteerd?

Een paar Vlaamse intercommunales moeten nog een keuze maken over waar het P+MD-afval gesorteerd zal worden. In het Waalse gewest zijn intussen verschillende intercommunales zelf een nieuwe sorteerinstallatie aan het bouwen. Het is nu al zeker dat er twee nieuwe sorteercentra geopend zullen worden in Wallonië.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)