Terug naar overzicht

Nieuws

Testen van de uitbreiding van de P-fractie van het PMD

Artikel 2, §3 van de erkenning van Fost Plus bepaalt dat proefprojecten, die als voorwerp hebben, een uitbreiding van de P-fractie van het PMD te testen, door Fost Plus moeten verwezenlijkt worden.

Verschillende Vlaamse en Waalse intercommunales hebben een voorstel voor een proefproject ingediend. Deze zijn door de Gewesten bestudeerd en geëvalueerd en, uiteindelijk, werden 5 projecten geselecteerd om in praktijk te worden getest. Dit betreft het testen van de toevoeging van bijkomende verpakkingen in harde en zachte plastics aan de PMD-zak of alleen maar de toevoeging van verpakkingen in harde kunststof. Wanneer het uitsluitend verpakkingen in harde kunststof zijn, die worden toegevoegd, kan de inzameling allicht vergezeld worden van een inzameling van plastic films in een aparte zak.

Het is de bedoeling dat deze proefprojecten vóór 1 januari 2016 worden opgestart.

Tijdens deze testen zullen meer bepaald het gemak van het sorteren voor de consument worden beoordeeld, maar eveneens de gevolgen voor het sorteren (in de sorteercentra) en voor de recyclage. Het opzet is om een recyclage van hoge kwaliteit te behouden.

 

schermafbeelding-2018-10-29-om-15-26-39

Referentiewaarden 2014

De IVC heeft de referentiewaarden 2014, begin juni 2015 goedgekeurd.

De referentiewaarden 2014 zijn de gemiddelde verkoopwaarden van de ingezamelde en gesorteerde materialen in het jaar 2014.

De volgende referentiewaarden kunnen voor 2014 toegepast worden:

 

Referentiekosten 2015

De IVC heeft de referentiekosten 2015, goedgekeurd.

Deze referentiekosten zijn de gemiddelde kosten van de toegewezen markten voor de selectieve inzameling van PMD, glas en papier/karton en voor de sortering van PMD, geactualiseerd naar het kostenniveau van 2015.

schermafbeelding-2018-10-29-om-15-26-47

 

schermafbeelding-2018-10-29-om-15-27-00Jaarlijkse rapportering aan Europa – cijfers 2013

De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) heeft de resultaten inzake de recyclage en de nuttige toepassing van
verpakkingsafval goedgekeurd die België voor het jaar 2013 zal rapporteren aan de Europese Commissie.

Voor het aangiftejaar 2013 behaalde België 78,7% recyclage en 96,6% totale nuttige toepassing.

De Belgische resultaten behoren daarmee tot de absolute top in Europa.

Download de nieuwsbrief in PDF

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)