Terug naar overzicht

Nieuws

De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) heeft op 20 december 2018 aan Fost Plus een nieuwe erkenning verleend als organisme voor het beheer van verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. Deze erkenning is geldig voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.

De focus van deze nieuwe erkenning ligt op:

  • de invoering van de nieuwe P+MD-zak, waarin alle huishoudelijke plastic verpakkingen zullen worden ingezameld, samen met de huishoudelijke metalen
  • verpakkingen en de drankkartons;
  • de versterking van de out-of-home inzameling van huishoudelijke verpakkingen;
  • de invoering van een eco-modulatie in de tarieven.

De tekst van de nieuwe erkenning van Fost Plus kan op onze website (www.ivcie.be) geraadpleegd worden.

De resultaten van het jaar 2017

De verpakkingsverantwoordelijken en de erkende organismen moeten jaarlijks voldoen aan de terugnameplicht. Dit houdt in dat ze minimale doelstellingen moeten behalen inzake de recyclage en de totale nuttige toepassing van verpakkingsafval:

  • 80% recyclage;
  • 90% totale nuttige toepassing voor verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong en
  • 85% totale nuttige toepassing voor verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong.

Zoals weergegeven in de tabellen hieronder, behaalt Fost Plus voor 2017 een globaal recyclagepercentage van 83,5% en behaalt Valipac een globaal recyclagepercentage van 88,8%. De beide erkende organismen hebben voldaan aan de terugnameplicht.

In totaal 124 bedrijven hebben voor het jaar 2017 meegedeeld dat ze zelf aan de terugnameplicht voldoen. Ze behaalden samen een gemiddeld recyclagepercentage van 93,14%.

Download de nieuwsbrief in PDF

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)