Terug naar overzicht

Nieuws

Implementatieplan P+MD

In het kader van het implementatieplan voor de uitbreiding van de inzameling van restplastics werd belangrijke vooruitgang geboekt. Nadat het bestek voor het sorteren van P+MD in de overgangsfase principieel werd goedgekeurd in juni, kon de procedure gelanceerd worden en werd de markt intussen toegewezen.

Voor wat de lange termijn betreft, heeft de Interregionale Verpakkingscommissie tijdens haar vergadering van 18 oktober ook haar principiële goedkeuring gegeven voor het bestek voor het sorteren van P+MD in de definitieve fase.

Erkenningsaanvraag van Fost Plus

Fost Plus heeft op 29 juni 2018 zijn aanvraag ingediend om erkend te worden als organisme voor het beheer van verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023. Deze aanvraag werd in september ontvankelijk verklaard door de Interregionale Verpakkingscommissie, die momenteel bezig is met het voorbereiden van de erkenningstekst. In dit verband heeft op 18 oktober een eerste hoorzitting plaatsgevonden met Fost Plus, alsook met meerdere stakeholders zoals Interafval, Copidec en Go4Circle.

De grootste uitdaging van deze erkenning zal zijn om de uitbreiding van de inzameling van de restplastics zo snel mogelijk te verwezenlijken.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)