Terug naar overzicht

Nieuws

De resultaten voor recyclage in 2018

De jaarlijks te behalen resultaten voor recyclage van huishoudelijk en bedrijfsmatig verpakkingsafval bedragen 80%. Voor het jaar 2018 werd deze doelstelling gehaald.

Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten van Fost Plus, Valipac en de individuele verpakkingsverantwoordelijken.

 

Resultaten Fost Plus

Fost Plus behaalde voor het aangiftejaar 2018 een recyclagepercentage van 83,71%.

In de tabel hieronder vindt u een overzicht.


Materiaal

 

Aangesloten hoeveelheden

(in ton)

Recyclage

(in %)

Papier/karton

178.499

100%

Glas

292.183

100%

Plastics

214.358

43,06%

Metalen

75.745

100%

Drankkartons

16.484

95,09%

Overige

4.566

1,79%

Totaal

781.836

83,71%


 

Resultaten Valipac

Van zijn kant behaalde Valipac voor hetzelfde jaar een recyclagepercentage van 88,6%.

Uitzonderlijk werden voor 2018 bepaalde hoeveelheden kunststof geweerd uit de rapportage, omdat de eindbestemming niet met 100% zekerheid kon worden geïdentificeerd. De kans is groot dat het recyclagepercentage van kunststof in werkelijkheid hoger lag.

In de tabel hieronder vindt u een overzicht.


Materiaal

 

Aangesloten hoeveelheden

(in ton)

Recyclage

(in %)

Kunststof

101.113

45,8%

Papier/karton

423.764

100%

Metaal

38.010

74%

Hout

178.314

92,4%

Andere

7.641

10%

Totaal

748.842

88,6%


 

Resultaten individuele verpakkingsverantwoordelijken

In 2018 hebben 101 bedrijven meegedeeld zelf aan de terugnameplicht te voldoen.

Ze behaalden samen een gemiddeld recyclagepercentage van 93,67%.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)