Terug naar overzicht

Nieuws

De cijfers van recyclage voor 2016

De jaarlijks te behalen resultaten inzake recyclage van huishoudelijk en bedrijfsmatig verpakkingsafval bedragen 80%.
Voor het jaar 2016 werd deze opdracht gerealiseerd:

Zo behaalt Fost Plus voor het aangiftejaar 2016 een recyclagepercentage van 80,3%.

Van zijn kant, behaalde Valipac voor hetzelfde jaar een recyclagepercentage van 88,9%.

Nog steeds wat het aangiftejaar 2016 betreft, hebben in totaal 115 bedrijven meegedeeld zelf aan de terugnameplicht te voldoen.
Ze behaalden samen een globaal recyclagepercentage van 91,31%.

 

Implementatieplan voor de veralgemening van de inzameling van restplastics

Fost Plus heeft recent een voorstel ingediend voor het implementatieplan voor de veralgemening van de inzameling van restplastics.
Dit voorstel wordt momenteel met veel aandacht door de Interregionale Verpakkingscommissie bestudeerd.
Door de gunstige resultaten op het terrein van de proefprojecten in het kader van de uitbreiding van de inzameling van de restplastics, konden de geteste scenario’s alvast positief geëvalueerd worden.

 

Download de nieuwsbrief in PDF

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)