Terug naar overzicht

Nieuws

Actualisatie lijsten

De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) heeft op 6 november 2014 haar goedkeuring gegeven voor de actualisatie van de volgende documenten:

  • de Lijst verpakking – geen verpakking – aangiftejaar 2015;
  • de Grijze Lijst – Onderscheid tussen huishoudelijke en bedrijfsmatige producten;
  • de Basisprincipes voor het onderscheid tussen huishoudelijke en bedrijfsmatige producten – Grijze Lijst – aangiftejaar 2015

Deze geactualiseerde lijsten zijn tot stand gekomen in consensus tussen de IVC, de erkende organismen Fost Plus en Valipac, en de industrie vertegenwoordigd door het Gemeenschappelijk Platform Verpakkingen en Verpakkingsafval, en zullen gebruikt worden vanaf de aangifte 2016 betreffend de gegevens van het aangiftejaar 2015.

De aangepaste teksten van de lijsten Verpakking / Geen Verpakking, de Grijze lijst (onderscheid tussen huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen), alsook de basisprincipes voor het onderscheid tussen huishoudelijke en bedrijfsmatige producten, bevinden zich op onze website.

Voor de aangifte van 2015, aangifte jaar 2014, moeten nog de oude lijsten gebruikt worden. Deze staan ook op de website van de IVC.

 

Resultaten Valipac aangiftejaar 2013

De interregionale Verpakkingscommissie heef top 4 december 2014 de resultaten goedgekeurd die het erkende organisme Valipac voor het werkingsjaar 2013 behaald heeft.

schermafbeelding-2018-10-29-om-15-25-44

De minimumdrempels voor recyclage en nuttige toepassing, die zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord, werden bereikt.

 

schermafbeelding-2018-10-29-om-15-26-04Evolutie herbruikbare verpakkingen

Voor het aangiftejaar 2013 werd door de leden van Fost Plus 715 kiloton huishoudelijke herbruikbare verpakkingen aangegeven.

Voor het aangiftejaar 2013 werd door de leden van Valipac 2.660 kiloton bedrijfsmatige herbruikbare verpakkingen aangegeven.

De grafiek hiernaast geeft voor de beide erkende organismen de evolutie weer van de gewichtsverhouding tussen de herbruikbare verpakkingen en de eenmalige verpakkingen.

Download de nieuwsbrief in PDF

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)