Het permanent secretariaat

De diensten van de directeur bestaan uit de Waarnemend Directeur, de heer Marc Adams, een stafmedewerker en een directriesecretaresse.

De dienst “Algemene zaken en externe controle opwaarts” bestaat naast het Waarnemend Diensthoofd, mevrouw Linda Vanden Broecke, uit 10 medewerkers, waarvan 4 controleurs.

De Dienst “preventie, onderzoek en externe contrlole stroomafwaarts” bestaat, naast het Diensthoofd, mevrouw Caroline Auriel, uit 3 medewerkers. Binnen de dienst moeten nog 3 bijkomende functies op korte termijn ingevuld worden.

De Dienst “erkenningen, aangiftes en interne controle” bestaat, naast het Diensthoofd, de heer Quentin Mathot, uit 3 medewerkers. Binnen deze dienst moet nog 1 bijkomende functie op korte termijn ingevuld worden.

 

391

Sinds 2016 heeft het permanent secretariaat van de IVC haar zetel in de Gaucheretstraat te Schaarbeek, op wandelafstand van het Noordstation. Deze foto werd genomen vanuit de kantoren van de IVC.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)