Welkom op de website van de IVCWelkom op de website van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). Via deze website proberen wij u een kort overzicht te geven van Wie wij zijn, Wat wij doen en Hoe wij u kunnen helpen.

De Interregionale Verpakkingscommissie, afgekort als IVC, is een overheidsinstantie die specifiek werd opgericht om toe te zien op de naleving van de Belgische (gewestelijke) wetgeving inzake verpakkingsafval. De IVC is een gemeenschappelijke instelling van het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Wij hebben uitgebreide controlebevoegdheden op het volledige Belgische grondgebied. U vindt meer informatie over de IVC op de linkerkant van uw scherm onder “voorstelling van de IVC”.

De Belgische (gewestelijke) wetgeving inzake verpakkingsafval is het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Dit Samenwerkingsakkoord heeft kracht van decreet en voorziet verschillende verplichtingen voor de bedrijven die verpakkingen op de Belgische markt brengen; wij noemen deze bedrijven “verpakkingsverantwoordelijken”. Verpakkingsverantwoordelijken hebben onder andere een “terugnameplicht” voor hun verpakkingsafval en de 3-jaarlijkse verplichting om een “algemeen preventieplan” in te dienen. U vindt meer informatie over het Samenwerkingsakkoord en de wettelijke verplichtingen op de linkerkant van uw scherm onder “wetgeving”.

Op de rechterkant van uw scherm hebt u onder “downloads” altijd toegang tot een aantal basisdocumenten, waaronder (in variërende volgorde):

  • de volledige tekst van het Samenwerkingsakkoord
  • ons meest recente activiteitenverslag
  • onze brochure “Uw verpakkingen, uw verantwoordelijkheid”, die een eenvoudige toelichting geeft bij de wettelijke verplichtingen
  • de geldende erkenningsvoorwaarden van Fost Plus
  • de geldende erkenningsvoorwaarden van Val-I-Pac

Linksonder op uw scherm vindt u een rechtstreekse koppeling naar de websites van onze belangrijkste partners, waaronder de 2 erkende organismen voor het beheer van verpakkingsafval (Fost Plus en Val-I-Pac) en de 3 Gewestelijke milieuadministraties.
 

 
Downloads   

  Externe links